ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางลําปาง
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62037391711
เลขที่คำสั่ง 151/ปอ./35/62/14
ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 251,010.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 21/03/2562 21/03/2562
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 21/03/2562 21/03/2562
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
4 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
5 สัญญา/ข้อตกลง 21/03/2562 21/03/2562
6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
7 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358