ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 18
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 61117363676
เลขที่คำสั่ง 310/B/-/62/8
ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง รักษาระบบส่งกำลังของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข ๒๕-๖๕๔๘-๙๗-๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 5,863.60
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 23/11/2561 30/11/2561
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
4 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
5 สัญญา/ข้อตกลง
6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
7 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358