ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระบุรี
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 61117312051
เลขที่คำสั่ง สบ.41/2562
ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.100+300-กม.101+800 (เป็นช่วงๆ)
งบประมาณ 9,500,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 23/11/2561 28/11/2561
2 ประกาศราคากลาง 30/11/2561 30/12/2561
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 30/11/2561 18/12/2561
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 21/12/2561 24/12/2561
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง 10/01/2562 10/02/2562
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง [ ขออนุมัติ งด ลด ค่าปรับ เนื่องจาก กรมทางหลวง ขอความร่วมมือให้หยุดการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จำนวน 9 วัน ] 26/04/2562 26/04/2562
8 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358