ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 12
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง -
เลขที่คำสั่ง สทล.12/งท/01/2562
ชื่อโครงการ ผลขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 4รายการ
งบประมาณ 680,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีขายทอดตลาด
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 29/11/2561 29/11/2561
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358