ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงยโสธร
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63037077574
เลขที่คำสั่ง ยส.10/2563
ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา – บ้านด่าน ระหว่าง กม.14+100 – กม.25+085 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
งบประมาณ 8,269,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 09/03/2563 12/03/2563
2 ประกาศราคากลาง 09/03/2563 08/04/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 13/03/2563 27/03/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 01/04/2563 02/04/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง 23/04/2563 22/07/2563
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358