ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชุมพร
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
เลขที่คำสั่ง ใบสั่งจ้าง 332/-/3/2563
ชื่อโครงการ จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านพละ – ปะทิว ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๑+๑๐๐ และ กม.๑๓+๓๐๐ – กม.๔๘+๒๐๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๙.๓๑๓ ตร.ม.)
งบประมาณ 500,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง [ แนบเอกสารผิด ] 25/03/2563 25/05/2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง [ ] 27/03/2563 03/04/2563
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
4 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
5 สัญญา/ข้อตกลง 08/04/2563 15/04/2563
6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
7 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358