ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 12
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 630037412281
เลขที่คำสั่ง เลขที่ สทล.12/eb/91/2563
ชื่อโครงการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.121+450 - กม.122+741 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.291 กม.) แขวงทางหลวงอุทัยธานี
งบประมาณ 12,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 26/03/2563 31/03/2563
2 ประกาศราคากลาง 26/03/2563 31/03/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 02/04/2563 09/04/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358