ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน กองการพัสดุ
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
เลขที่คำสั่ง eb1/25/2563
ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
งบประมาณ 2,219,800.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ยกเลิก
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 27/03/2563 01/04/2563
2 ประกาศราคากลาง [ ลงวันที่อนุมัติผิด ] 27/03/2563 25/07/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 02/04/2563 10/04/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ 03/04/2563 03/05/2563
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358