ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63037612349
เลขที่คำสั่ง 527/45/63/172
ชื่อโครงการ งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ
งบประมาณ 5,820.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 31/03/2563 07/04/2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 31/03/2563 07/04/2563
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358