ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63047192235
เลขที่คำสั่ง 527/60/63/178
ชื่อโครงการ งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ
งบประมาณ 92,815.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 10/04/2563 17/04/2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 10/04/2563 17/04/2563
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
4 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
5 สัญญา/ข้อตกลง
6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
7 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358