ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง -
เลขที่คำสั่ง ADB/3582-THA/HEP/ICB Package L ลว.10 สิงหาคม 2561
ชื่อโครงการ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม (ตอน 2) ระหว่าง กม.197+676 - กม.223+073.635 ระยะทางยาวประมาณ 25.398 กิโลเมตร
งบประมาณ 867,033,106.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 7
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน
2 ประกาศราคากลาง
3 ประกาศคัดเลือกเบื้องต้น (PQ)
4 ผลการคัดเลือกเบื้องต้น (PQ)
5 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง
7 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
8 สัญญา/ข้อตกลง
9 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง 27/05/2563 27/06/2563
10 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358