ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 1
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
เลขที่คำสั่ง คค 06117/สทล.1.1/1/2563
ชื่อโครงการ ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ
งบประมาณ 92,500.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีขายทอดตลาด
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 30/06/2563 10/07/2563
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358