ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักสำรวจและออกแบบ
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62017092429
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.จอมทอง
งบประมาณ 17,973,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 07/01/2562 22/01/2562
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 14/05/2562 14/05/2562
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358