ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 22/05/2562 24,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ 22/05/2562 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ 22/05/2562 10,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อต้นเฟื่องฟ้า สูง ๔๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๔,๙๐๐ ต้น 22/05/2562 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 22/05/2562 12,185.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อแผ่นสติกเกอร์สีขาว หน้ากว้าง ๒๔ นิ้ว จำนวน ๕๐ เมตร 22/05/2562 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม ขนาด ๑๕ x ๑๕ เซ็นติเมตร จำนวน ๔๐๐ แผ่น 22/05/2562 32,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 22/05/2562 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๑๒๐ ถุง 22/05/2562 16,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 22/05/2562 7,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม กิจกรรมแข้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองสระพัง-มหาสารคาม ที่ กม.41+006.74 (สะพานถ้ำเต่า) จำนวน 1 งาน 17/05/2562 479,419.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/05/2562 162,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ย้ายจุดวางโทรศัพท์ สังกัดกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 22/05/2562 11,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 12 ระหว่าง กม.30+875 - กม.31+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 250,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 22/05/2562 292,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19,326 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358