ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบคัดแยกประเภทรถยนต์ (AVC) ด่านฯ ทับช้าง 1 และด่านฯ ทับช้าง 2 23/08/2562 3,477,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานเปลี่ยนไฟแสดงสถานะช่องทาง (OTL) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี) 23/08/2562 3,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานเปลี่ยนระบบส่องสว่างภายในช่องทางด่านฯ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี) 23/08/2562 5,114,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อไฟกระพริบ Solar Power ขนาด 180 มม. รุ่น H-868 A 2 ด้าน จำนวน 12 ดวง 22/08/2562 48,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 กองการพัสดุ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 40 คัน 22/08/2562 55,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 20/08/2562 14,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคาร ด่านฯ บางบ่อ บางปะกง พนัสนิคม และ ทับช้าง 2 20/08/2562 9,580,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 กองการพัสดุ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ตัน 10 ล้อ แบบบรรทุกเครื่องจักร จำนวน 5 คัน 20/08/2562 29,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 กองการพัสดุ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ตัน 10 ล้อ แบบกระบะเท จำนวน 10 คัน 23/08/2562 42,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 กองการพัสดุ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมิเนียม จำนวน 152 คัน 23/08/2562 89,832,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 16/08/2562 148,435.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการผลิตรายการสารคดีสั้นผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 16/08/2562 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการผลิตรายการข่าวสั้นผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง 16/08/2562 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การจราจร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 17/08/2562 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 13/08/2562 9,715.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30,859 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358