ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวรน 2 รายการ 10/08/2563 201,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 04/08/2563 56,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 13,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ.8937 สระแก้ว และรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ 2580 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ตรัง - กันตัง ที่กม.130+200 16/06/2563 45,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 800 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 07/08/2563 464,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร จ้างซ่อมรถปิคอัพหลังคาอลูมิเนียม ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO 2.5 E VN D-CAB หมายเลข 22-4287-13 29/07/2563 5,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น P2135DN หมายเลข 7440-002-00219-58R 23/07/2563 5,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 6,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 09/07/2563 7,995.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลข 44-9744-16-7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 17,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 09/07/2563 6,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ รวม 20 หน่วย 08/07/2563 6,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงกำแพงรั้วลูกกรง เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมการ เข้า - ออก ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่าง กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๘๕๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๗๑๐.๐๐ เมตร 24/07/2563 4,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการผลิตป้ายจราจร จำนวน 1 งาน 03/07/2563 122,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 78,932 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358