ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2564 260,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (รวมฐาน) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล - บรบือ ที่ กม.43+790 ปริมาณงาน 1 ต้น (งานบูรณะทรัพย์สิน) 09/06/2564 29,864.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (รวมฐาน) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม - หนองขอน ที่ กม.9+500 ปริมาณงาน 1 ต้น (งานบูรณะทรัพย์สิน) 09/06/2564 30,048.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อหินฝุ่น (Slurry) จำนวน 650 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสง่า - น้ำร้อน ที่ กม.5+173 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2564 341,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถหมายเลข 46-6536-06-5 จำนวน 2 รายการ 11/06/2564 2,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/06/2564 19,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 11/06/2564 7,511,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ที่ กม.83+208 จุดยูเทิร์นชุมชนวังหิน 11/06/2564 445,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/06/2564 6,555.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/06/2564 1,690.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/06/2564 16,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการย้ายจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-08134-59,4120-001-08142-59,4120-001-08143-59 จำนวน 3 เครื่อง) ปริมาณ 1 งาน 11/06/2564 19,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อหินคลุก จำนวน 390 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2564 110,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/06/2564 3,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๘๐ KSC 11/06/2564 37,335.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 122,376 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358