ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16096 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักร (งานเงินทุนฯ) 25/03/2563 7,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16097 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล-บรบือ ตอน 1 ระหว่าง กม.30+781 - กม.32+672 (LT,RT) 31/03/2563 14,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16098 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 25/03/2563 16,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16099 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.139+700 - กม.141+340 RT. 31/03/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16100 ศูนย์สร้างทางลําปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ สายเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 46,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16101 แขวงทางหลวงระยอง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง ตอน 2 ระหว่าง กม.213+400 - กม.216+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2563 1,377,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16102 แขวงทางหลวงราชบุรี งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 1 ที่ กม.92+970 และที่ กม.95+130 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/03/2563 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16103 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 22,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน ๓ ที่กม.๘๙+๗๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16105 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 16,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16106 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.27+634 -กม.32+480 ปริมาณงาน 29,076 ตร.ม. 25/03/2563 14,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16107 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.13+800 - กม.51+600 เป็นช่วงๆ 31/03/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16108 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ระหว่าง กม.๑๘+๑๖๕ - กม.๑๙+๖๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔ EACH) 14/05/2563 1,880,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16109 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 8,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16110 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 9,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16,096 ถึง 16,110 จาก 74,466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358