ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16111 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 54,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16112 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก ระหว่าง กม.๒๑+๙๓๒ - กม.๒๒+๘๐๐ ระยะทางดำเนินการ ๐.๘๖๘ กม 30/04/2563 10,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16113 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 3,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16114 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 4,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16115 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน - สี่แยก ตอน 2 ระหว่าง กม.10+450 - กม.13+007 LT. (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 08/04/2563 1,989,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16116 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน หนองขอน-ห้วยปลาหลด ระหว่าง กม.20+177 - กม.21+198 (LT,RT) 31/03/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16117 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน พ่อตาหินช้าง - วังครก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๖๗+๙๐๐ - กม.๔๖๘+๓๘๘ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๗๖ เมตร) 14/05/2563 1,987,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16118 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รวม 10 หน่วย 25/03/2563 5,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16119 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดำออก ระหว่าง กม.98+750 - กม.101+300 (LT) 15/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16120 ศูนย์สร้างทางลําปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ สายเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16121 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0101 ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์ ระหว่าง กม.6+500 - กม.15+390 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,881.00 SQ.M.) 08/04/2563 1,947,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16122 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ตอน 1 ระหว่าง กม.131+275 - กม.137+930 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,012.00 SQ.M.) 08/04/2563 1,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16123 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อหินใหญ่ ขนาด 10-25 ซม. บรรจุในกล่อง Gabion ปริมาณ 720 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+300 และ กม.9+300 - กม.13+000 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 1 17/03/2563 402,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16124 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 16,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16125 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ 25/03/2563 47,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16,111 ถึง 16,125 จาก 74,466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358