ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16126 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ที่ กม. 331 + 300 (หมวดทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2563 8,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16127 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-09290-58 จำนวน 1 เครื่อง 10/04/2563 535.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16128 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองไผ่ ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง กม.4+577 (ด้านขวาทาง) 24/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16129 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ 09/04/2563 14,978.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16130 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ 10/04/2563 121,502.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16131 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ปริมาณงาน ๒ หลัง 10/04/2563 410,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16132 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.329+250 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 325 ตร.ม. 10/04/2563 124,475.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16133 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ 10/04/2563 28,755.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16134 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 10/04/2563 174,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16135 แขวงทางหลวงอยุธยา แอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 171 ตัน 10/04/2563 262,143.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16136 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๕๖+๗๐๐ - กม.๑๕๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 10/04/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16137 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะรัง - สะกำ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+570 - กม.14+663 ระยะทาง 2.093 กม. ปริมาณงาน 24,475 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 10/04/2563 9,964,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16138 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๓๔+๕๘๗ - กม.๑๕๗+๓๑๒ LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๑,๖๑๖ M.) 10/04/2563 3,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16139 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7- 8) ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 08/05/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16140 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยะรัง - สะกำ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.2+178 ระยะทาง 2.078 กม. ปริมาณงาน 24,860 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 10/04/2563 9,964,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16,126 ถึง 16,140 จาก 78,932 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358