ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16126 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหลอดโซเดียมไฮเฟรสเซอร์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 75 หลอด 319/45/62/119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16127 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126062/186 ลว. 27 มี.ค. 2562 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/03/2562 117,977.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16128 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.349+100 - กม.349+153 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 แห่ง 27/03/2562 265,308.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16129 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จ้างเหมาตัดหญ้าเกาะกลาง, ร่องกลาง และไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ปริมาณงาน 258,835 ตร.ม. รวม 1 รายการ 27/03/2562 103,534.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16130 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอนช่องสะเดา-ศรีสวัสดิ์ ระหว่าง กม.40+355-กม.117+906 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 277.20 ตร.ม.) 25/04/2562 1,945,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16131 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/03/2562 188,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16132 สำนักแผนงาน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 27/03/2562 153,047.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16133 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๗,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.๑๕ 10/06/2562 190,620.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16134 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 งาน 06/03/2562 54,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16135 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ระหว่าง กม.104+000-กม.117+000 27/03/2562 99,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16136 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน 12/03/2562 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16137 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานป้ายจราจร ทล.2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน ระหว่าง กม.0+700 - กม.16+000 (เป็นตอนๆ) 25/04/2562 496,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16138 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดศูนย์กลาง 90 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16139 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อแผ่นสติกเกอร์สีขาว หน้า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๕๐ เมตร 27/03/2562 43,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16140 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติรักษาต้นไม้บริเวณสำนักงานแขวงฯ และสายทางควบคุมของแขวงฯ สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 27/03/2562 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16,126 ถึง 16,140 จาก 30,174 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358