ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16126 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 6,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16127 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 14/12/2561 28,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16128 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 14/12/2561 32,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16129 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 95,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16130 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 44,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16131 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 30/10/2561 2,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16132 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข ๒๐-๑๗๒๙-๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/12/2561 1,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16133 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 14/12/2561 35,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16134 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 96,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16135 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบสีเหลืองฯ ในทางหลวงหมายเลข 3526 และ 3206 จำนวน 4 ชุด 13/12/2561 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16136 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๒๒-๔๓๓๒-๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/12/2561 1,359.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16137 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 31/10/2561 2,534.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16138 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.53+000 - กม.54+165 ปริมาณงาน 10,903 ตร.ม. 14/12/2561 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16139 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข ๗๗-๖๑๐๒-๐๔-๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/12/2561 60,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16140 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/12/2561 14,808.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16,126 ถึง 16,140 จาก 19,044 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358