ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16141 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 14/02/2562 397,398.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16142 แขวงทางหลวงกรุงเทพ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงกรุงเทพ เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง กม.39+800–กม.40+300 (เป็นช่วงๆ 13/02/2562 4,880,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16143 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข ๒๓-๖๒๘๕-๐๙-๙ จำนวน ๕ รายการ (งานเงินทุนฯ) 10/06/2562 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16144 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้งานกับรถคันหมายเลข ๒๓-๖๒๘๕-๐๙-๙ (งานเงินทุนฯ) 10/06/2562 90,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16145 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/02/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16146 แขวงทางหลวงระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงระยอง เพื่องานจ้างเหมาผลิต พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,175 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/03/2562 4,346,527.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16147 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/02/2562 29,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16148 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัาสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 14/02/2562 5,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16149 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 23 รายการ 14/02/2562 105,185.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16150 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 14/02/2562 12,936.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16151 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 14/02/2562 7,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16152 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 14/02/2562 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16153 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/02/2562 14,286.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16154 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 348 ลิตร รวม 1 รายการ 14/02/2562 10,371.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16155 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 14/02/2562 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16,141 ถึง 16,155 จาก 25,351 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358