ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16141 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ระหว่าง กม.415+900-กม.417+965, กม.419+105-กม.421+850, กม.424+100-กม.424+910 และ กม.426+040-กม.426+300 30/03/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16142 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/03/2563 8,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16143 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512-63/141 ลว.9 มี.ค.2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 09/03/2563 1,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16144 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 06/03/2563 64,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16145 แขวงทางหลวงยโสธร โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่งปี 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยโสธร – กุดชุม ที่ กม.27+930 และที่ กม.28+164 01/04/2563 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16146 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำงานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (Beautification and Architecture Work) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๗+๙๐๐ LT., RT. (บริเวณทางแยกต่างระดับแหลมฉบัง) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 14/04/2563 24,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16147 แขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา – บ้านด่าน ระหว่าง กม.14+100 – กม.25+085 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 8,269,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16148 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างเหมางาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE จำนวน 490 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุ่ม ที่ กม.36+600 09/03/2563 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16149 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 17,858.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16150 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงอำนาจเจริญทางหลวงหมายเลข202ตอนสะพานคลองลำเซ-ปทุมราชวงศาระหว่าง กม.309+830-กม.313+780ปริมาณงาน1แห่ง 07/05/2563 95,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16151 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 บนทางหลวงหมายเลข 2111 ตอนโพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.30+950-กม.36+400 (เป็นตอนๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16152 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์-กันทรารมย์ระหว่าง กม.1+200-กม.3+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16153 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ระหว่าง กม .364+020-กม.364+498 (แยกนากระแซง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16154 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 37,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16155 แขวงทางหลวงยโสธร งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงยโสธร 26/03/2563 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16,141 ถึง 16,155 จาก 70,343 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358