ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16141 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 01/11/2561 2,368.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16142 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-0710-18-6 12/12/2561 280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16143 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 14/12/2561 12,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16144 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.13+900 -กม.17+000 ปริมาณงาน 18,600 ตร.ม. 14/12/2561 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16145 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4431-16-0 12/12/2561 280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16146 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4430-16-9 12/12/2561 280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16147 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างทำป้ายไวนิลฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม.จำนวน ๒ แผ่น 02/11/2561 1,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16148 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 56,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16149 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) ซื้อวัสดุการจราจร จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 71,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16150 แขวงทางหลวงปทุมธานี วัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 11/12/2561 225,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16151 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 14/12/2561 7,789.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16152 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อสายไฟ THW- A๑๖ ยาว ๑๐๐ ม. Bk จำนวน ๕ ม้วน 02/11/2561 4,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16153 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) ซื้อวัสดุการจราจร จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16154 แขวงทางหลวงระนอง วัสดุก่อสร้างบำรุงทาง จำนวน ๓ รายการ 14/12/2561 65,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16155 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-05825-57 สังกัดสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ 22/01/2562 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16,141 ถึง 16,155 จาก 19,044 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358