ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16141 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขวา แขวงทางหลวงมหาสารคาม (1หลัง) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองจิก - ห้วยแอ่ง ที่ กม.82+071(RT.) 21/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16142 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๓๔+๕๘๗ - กม.๑๕๗+๓๑๒ LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๑,๖๑๖ M.) 10/04/2563 3,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16143 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารปรับซ่อม ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 08/05/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16144 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.2+400 – กม.3+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16145 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโกสุมพิสัย แขวงทางหลวงมหาสารคาม (1หลัง) ทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองสระพัง - มหาสารคาม ที่ กม.27+800(LT.) 21/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16146 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๕๖+๗๐๐ - กม.๑๕๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 10/04/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16147 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 08/05/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16148 แขวงทางหลวงมุกดาหาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 10/04/2563 123,311,068.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16149 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวาปีปทุม แขวงทางหลวงมหาสารคาม (1หลัง) ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม - วาปีปทุม ที่ กม.39+686(RT.) 21/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16150 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร 1. ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กะรุบี บริเวณ กม.11+650 , 2. ทางหลวงหมายเลข 4076 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านใหม่ - ปาเซปูเต๊ะ บริเวณ กม.1+50 ปริมาณงาน 100.45 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ 20/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16151 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร ที่ กม.37+559.000 07/04/2563 759,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16152 แขวงทางหลวงปัตตานี งานทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส – กอตอ บริเวณ กม.138+600 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 14/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16153 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณแขวงทางหลวงปัตตานี (แขวงฯเก่า) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 14/04/2563 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16154 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 108 รายการ 23/04/2563 430,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16155 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+600 เป็นช่วงๆ 24/04/2563 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16,141 ถึง 16,155 จาก 78,932 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358