ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16156 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) วัสดุก่อสร้าง 16/03/2563 22,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16157 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 25/03/2563 211,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16158 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อสัญญาณโครงข่ายคมนาคมเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 146 คัน 25/03/2563 374,928.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16159 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อสัญญาณโครงข่ายคมนามคมเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 20 คัน 25/03/2563 51,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16160 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 25/03/2563 5,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16161 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านพละ – ปะทิว ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๑+๑๐๐ และ กม.๑๓+๓๐๐ – กม.๔๘+๒๐๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๙.๓๑๓ ตร.ม.) 08/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16162 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อถังขยะ กทม. พร้อมฝาสวิง จำนวน 4 ใบ 25/03/2563 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16163 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.26+200 – กม.29+190 ระยะทาง 2.990 กม. ปริมาณงาน 24,260 ตร.ม. 24/04/2563 13,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16164 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อหลอดไซเรน LED แบบหมุน สีเหลือง 220 V. ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 5 ชุด 25/03/2563 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16165 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับรถยี่ห้อ ISUZU หมายเลข 23-6161-97-1 และรถยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลข 23-6038-95-9 25/03/2563 10,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16166 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆอแย - กาโต ระหว่าง กม.1+812 – กม.11+058 ระยะทาง 9.246 กม. ปริมาณงาน 88,214 ตร.ม. 24/04/2563 13,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16167 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปะแต - บาละ ระหว่าง กม.3+000 – กม.7+527 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 3.527 กม. ปริมาณงาน 32,243 ตร.ม. 24/04/2563 13,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16168 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี – บ่อหิน ตอน 1 ระหว่าง กม.91+720 – กม.93+270 ระยะทาง 1.550 กม. ปริมาณงาน 17,530 ตร.ม. 24/04/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16169 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หินกองที่ กม.85+143 (ทางหลอดใต้สะพานระพีพัฒน์ฝั่งสระบุรี) จำนวน 2 รายการ 09/03/2563 90,174.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16170 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 25/03/2563 106,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16,156 ถึง 16,170 จาก 74,466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358