ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16186 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ระหว่าง กม. ๑๐๐๔+๐๐๐ - กม.๑๐๐๕+๕๘๕ (LT.,RT.) ระยะทางดำเนินการ ๑.๕๘๕ กม. 30/04/2563 11,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16187 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 25/03/2563 84,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16188 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.6+070 - กม.6+953,กม.12+600 - กม.16+157.841 ,กม.17+575- กม.18+075 และ กม.22+000 - กม.24+465 ปริมาณงาน 54,779 ตร.ม. 25/03/2563 19,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16189 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างขนาด LED แสง Warm White จำนวน 6 ดวง 25/03/2563 72,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16190 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/03/2563 8,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16191 สำนักบริหารบำรุงทาง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 118 รายการ 25/03/2563 14,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16192 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 2 ที่ กม.14+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16193 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้หลอด LED จำนวน 68 อัน 30/03/2563 98,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16194 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 24/03/2563 320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16195 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 194,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16196 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 110,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16197 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.354+140 - กม.355+750 และ กม.361+725 - กม.363+750 ปริมาณงาน 48,794 ตร.ม. 25/03/2563 18,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16198 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 5 ระหว่าง กม.1297+400-กม.1297+632 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 3 รายการ 21/04/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16199 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/03/2563 8,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16200 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการยกระดับราวกันอันตราย (Guard Rail) พร้อมทาสี ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า ระหว่างกม.488+900 - กม.489+980 25/03/2563 265,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16,186 ถึง 16,200 จาก 74,466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358