ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16186 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 24/03/2564 8,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16187 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือนไมล์ และเปลี่ยนกุญแจประตูพร้อมอุปกรณ์ รถหมายเลข 23-6193-97-9 24/03/2564 13,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16188 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ที่บริเวณ กม.293+850 (ด้ายซ้ายทาง) 09/03/2564 460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16189 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร จ้างซ่อมประตูโรงงานที่ 1 บานที่ 6 และ 12 ซึ่งชำรุด เปิดปิด ขึ้น-ลง ไม่ได้ 24/03/2564 80,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16190 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุไฟฟ้า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.19+200 - กม.24+200 17/03/2564 65,715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16191 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 08/03/2564 18,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16192 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ Pantum รุ่น P300 เพื่อใช้กับครุภัณฑ์ หมายเลข 7440-002-00494-61R และ 7440-002-00491-61R 24/03/2564 11,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16193 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 153,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16194 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/88 ซื้อของใช้ในโรงงาน 9 รายการ ลว.24/3/64 24/03/2564 8,349.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16195 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 23/03/2564 17,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16196 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 12/03/2564 7,475.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16197 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2564 247,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16198 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 22/03/2564 5,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16199 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/87 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ลว.24/3/64 24/03/2564 960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16200 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/86 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ลว.24/3/2564 24/03/2564 980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16,186 ถึง 16,200 จาก 129,335 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358