ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG No.EE 105 ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๑๖+๙๒๕ - กม.๑๑๘+๐๑๐ (บริเวณร่องกลางขาเข้า, ขาออก กทม.) ระยะทาง ๑.๐๘๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๖๔ ต้น) 23/11/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (High Mast) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน ๑๑ ระหว่าง กม.๑๓๗+๓๐๐ - กม.๑๕๐+๔๐๐ (บริเวณร่องกลาง) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๑๓.๑๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๙ ต้น) 23/11/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอนทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 1 ที่ กม.102+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 3,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทาง โดยการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๓๘+๑๓๐ - กม.๑๔๓+๖๒๐ (บริเวณร่องกลางขาเข้า กทม.) เป็นแห่ง ๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒,๗๓๒ ม.) 23/11/2563 4,992,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 4 ระหว่าง กม.120+662 - กม.122+727 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 2,349,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 3 ระหว่าง กม.94+929 - กม.103+760 และ กม.109+900 - กม.116+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 4,180,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านวัด-คง ตอน 2 ระหว่าง กม.8+364-กม.10+800 ปริมาณงาน 22,086 ตารางเมตร 23/11/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกสี-ตะโก ระหว่าง กม.40+455-กม.43+510 และ กม.57+075-กม.59+250 ปริมาณงาน 47,235 ตารางเมตร 23/11/2563 24,865,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไผ่-แก้งสนามนาง ตอน 2 ระหว่าง กม.62+130-กม.63+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 4 ระหว่าง กม.187+318-กม.189+290 LT. ปริมาณงาน 22,935 ตารางเมตร 23/11/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ตอน 5 ระหว่าง กม.31+076-กม.33+490 ปริมาณงาน 21,896 ตารางเมตร 23/11/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ระหว่าง กม.77+325-กม.80+895 ปริมาณงาน 36,000 ตารางเมตร 23/11/2563 19,584,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ตอน ๑๘ ระหว่าง กม.๔๖+๗๖๘ – กม.๔๗+๓๑๒ LT., RT. และ กม.๔๗+๖๕๙ – กม.๔๗+๘๙๙ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๕๖๘ เมตร) 23/11/2563 2,769,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ที่ กม.0+455 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 1,249,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา - นาปอ ตอน 3 ระหว่าง กม.3+700 - กม.5+717 (เป็นแห่งๆ) 18/11/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 94,577 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358