ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (535/40/62/259) 18/04/2562 9,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot Mix จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 10/04/2562 10,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot Mix จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 09/04/2562 10,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อHot Mix จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 05/04/2562 10,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อHot mix จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 05/04/2562 10,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ระหว่าง กม.45+278 – กม.45+978 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7 ต้น) 18/04/2562 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมา งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๖ ตอนเพชรบูรณ์ - ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๐+๒๒๓ - กม.๑+๙๙๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง - ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.๑๖+๙๗๐ - กม.๑๗+๙๓๐ 18/04/2562 3,929,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๓ ตอน สักหลง - วังมล ระหว่าง กม.๒+๐๓๐ - กม.๓+๔๒๐ 18/04/2562 1,950,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2562 248,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/04/2562 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัดุก่อสร้าง 4 รายการ 18/04/2562 7,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2562 109,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 18/04/2562 62,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ้างเหมาทำการ งานซ่อมป้ายเตือนแนวทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2562 6,793.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2562 56,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 16,154 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358