ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 35,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 3,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 52,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 77,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 7,254.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 33,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 9,994.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 19,961.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 13,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ จำนวน 1 งาน 02/07/2563 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 2 รายการ 02/07/2563 32,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 03/07/2563 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 2063 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-โคกสี ที่ กม.4+484 ด้านซ้ายทาง 03/07/2563 26,252.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 01/07/2563 12,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 74,466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358