ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักก่อสร้างสะพาน งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา 19/04/2564 290,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.63 19/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.63 19/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.63 19/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะและโคมไฟสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.321+730 - กม.322+053 ปริมาณงาน 2.00 ชุด 19/04/2564 150,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อดินถม ส่งหมวดฯ สังขละบุรี จำนวน 4,900 ลบ.ม. 19/04/2564 245,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 19/04/2564 238,149.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 19/04/2564 5,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อต้นเฟื้องฟ้า สูง ๔๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๔,๙๐๐ ต้น 19/04/2564 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ตอน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ 2564 19/04/2564 99,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๓๔+๗๐๐ – กม.๓๕+๑๑๓ LT., RT. ปริมาณงาน (๔๓.๒๕๐ ตร.ม.) 19/04/2564 421,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 19/04/2564 78,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องพื้นทางเดินที่ชำรุด ชั้น 1-4 อาคาร 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 98,975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 99,890.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 115,441 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358