ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.89+000-กม.92+100 03/04/2563 12,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 07/04/2563 41,336.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานซ่อมเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย?หมากปรก ระหว่าง กม.0+270 - กม.2+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 499,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.287+512 จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 18,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเขาหลักด้านบ้านลำแก่น โดยใช้วัสดุเดิมของแขวงทางหลวงภูเก็ต ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก - ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.801+900 - กม.802+500 ปริมาณงาน 12.00 EACH. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 497,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/04/2563 56,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหมายเลข ๒๔๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด ระหว่าง กม.๓+๙๐๐ - กม.๕+๗๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 07/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 07/04/2563 64,436.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 (1395) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๒๕+๕๐๐ - กม.๑๒๖+๕๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 07/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ที่ กม.284+856 ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงแม่สะเรียง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ที่ กม.197+350 ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนบ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.24+700-กม.27+000 03/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 07/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขมราฐ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 07/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 61,559 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358