ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 04/12/2562 22,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.4+100-กม.4+532 (RT.,LT.) 03/12/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงตราด ใบสั่งซื้อ 51 04/12/2562 72,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 04/12/2562 8,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 9,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อบาร์ริเออร์พลาสติกสีส้มชนิดบรรจุน้ำ ขนาด 50 X 150 X 80 ซม. จำนวน 17 อัน 25/11/2562 95,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 2,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 78,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมหม้อน้ำและอัดผ้าเบรค จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 24,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 ศูนย์สร้างทางลําปาง วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน ๒ 29/11/2562 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 28/11/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงตราด ใบสั่งซื้อ 50 04/12/2562 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 27/11/2562 23,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อสลิงขนาด 5/8" จำนวน 180 เมตร 04/12/2562 52,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/12/2562 46,828.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 42,765 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358