ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
40666 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40667 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 35,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40668 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 18/12/2561 5,632.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40669 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.3+536 - กม.5+510 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.974 กม. ปริมาณงาน 28,628 ตร.ม. 21/01/2562 9,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40670 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อสีขาวพลาสติก จำนวน 59 กป. 18/12/2561 29,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40671 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/12/2561 108,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40672 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่๑๒ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ดอนแจง-สุพรรณบุรี กม.98+150 - กม.98+780 ปริมาณงาน 6,395 เมตร 18/12/2561 497,442.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40673 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.131+175 - กม.134+025 18/12/2561 97,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40674 แขวงทางหลวงชุมพร งานจ้างเหมาติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร ขนาด ๑๒ นิ้ว สูง ๔๕ เมตร โดยก่อสร้างที่บริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงท่าแซะ (เขาพาง) ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอนวังครก – เสียบญวณ ที่ กม.๔๗๘+๓๐๐ LT. จำนวน 18/12/2561 370,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40675 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 18/12/2561 12,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40676 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ติดตั้งระบบไฟฟ้าประจำบูธแสดงในงาน KM 4.0 EXPO สังกัดกองฝึกอบรม 20/12/2561 21,265.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40677 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ 18/12/2561 158,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40678 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถ 44-8805-08-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 8,185.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40679 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ รถ 44-8806-08-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 6,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40680 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทาง ควบคุมของหมวดทางหลวงศรีสะเกษ จำนวน 2 รายการ 18/12/2561 99,522.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 40,666 ถึง 40,680 จาก 43,908 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358