ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
40681 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 13,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40682 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 98,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40683 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 54,617.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40684 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40685 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.93+358 - กทซ94+202 ระยะทาง 0.844 กม.ปริมาณงาน 0.844 กม. จำนวน 10 รายการ 17/09/2562 8,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40686 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11/09/2562 9,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40687 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง ทล.1188 ตอน ปง-ห้วยกอก ที่ กม.31+465 จำนวน 1 งาน 29/08/2562 19,158.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40688 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิงจำนวน 220 ตัว 11/09/2562 83,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40689 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 46-6656-08-1 ทะเบียน 98-5508 กทม. จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40690 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พัก และระเบียงลมวิว บริเวณทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอนศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา ที่ กม.73+500 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/08/2562 498,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40691 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 81,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40692 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาทำการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ บริเวณทางหลวงหมายเลข 211 ตอนตวบคุม 0102 ตอนศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ที่ กม.73+500 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/08/2562 498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40693 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๔๘+๘๔๑- กม.๕๗+๔๘๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสาลี-ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐- กม.๓๖+๖๒๖ ปริมาณ งาน ๒๐๗,๗๐๖.๕๐ ตร.ม. 11/09/2562 93,467.93 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40694 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาทำการก่อสร้างป้าย TOWER SIGN บริเวณทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอนศรีเชียงใหม่ -ห้วยเชียงดา ที่ กม.73+500 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/08/2562 498,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40695 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอน สระกระโจม-บ้านไร่ ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐- กม.๖๐+๐๐๐ ตัดหญ้าไหล่ทาง เฉลี่ยกว้างข้างละ ๓.๕๐ ม. และด้านซ้ายทาง ๑.๕๐ ม.โดยหักทางเชื่อม สะพาน และแหล่งชุมชน ปริมาณงาน ๘๕,๐๓๘ ตร.ม. 11/09/2562 38,267.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 40,681 ถึง 40,695 จาก 74,463 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358