ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
40681 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0103 ตอน อุ้มผาง - กะแง่คี ระหว่าง กม.190+200 - กม.192+180 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/01/2562 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40682 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุเบ็ดเตล็ด 12 รายการ จำนวน 1 งาน 16/11/2561 62,001.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40683 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุเบ็ดเตล็ด 34 รายการ จำนวน 1 งาน 16/11/2561 58,386.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40684 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุไฟฟ้า 11 รายการ จำนวน 1 งาน 16/11/2561 44,893.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40685 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุไฟฟ้า 5 รายการ จำนวน 1 งาน 16/11/2561 70,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40686 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุเบ็ดเตล็ด 16 รายการ จำนวน 1 งาน 16/11/2561 33,755.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40687 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุไฟฟ้า 8 รายการ จำนวน 1 งาน 15/11/2561 4,215.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40688 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุเบ็ดเตล็ด 10 รายการ จำนวน 1 งาน 15/11/2561 8,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40689 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2561 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40690 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/11/2561 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40691 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.69+380 - กม.73+400 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,119.50 ตร.ม. 04/01/2562 7,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40692 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุเบ็ดเตล็ด 15 รายการ จำนวน 1 งาน 15/11/2561 99,701.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40693 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.1+600 - กม.2+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2561 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40694 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 15/11/2561 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40695 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 04/12/2561 8,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 40,681 ถึง 40,695 จาก 42,765 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358