ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
58651 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/11/2561 16,777.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58652 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร จำนวน 36 รายการ 14/12/2561 54,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58653 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้ออะไหล่ฯ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8 รายการ(1 งาน) 14/12/2561 21,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58654 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+450 14/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58655 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.75+400 - กม.78+000 14/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58656 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.78+956 - กม.80+800 14/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58657 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+450 14/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58658 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/12/2561 96,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58659 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 14/12/2561 49,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58660 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 14/12/2561 81,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58661 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 30 KVA- ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนโนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.401+700- ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนโนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.410+800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 170,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58662 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน 14/12/2561 17,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58663 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/12/2561 56,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58664 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 14/12/2561 242,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58665 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/12/2561 10,958.38 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 58,651 ถึง 58,665 จาก 61,557 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358