ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 44-0754-18-2 จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 23,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 15-6333-11-4 จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 11,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 11,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 2,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 1,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 14,372.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 1,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 14,028.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 87,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 77-6138-11-6 จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 26,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 237,764.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 27,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บฯแขวงฯปทุมธานี 25/06/2562 444,230.02 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 22,935 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358