ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2562 11,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 05/04/2562 5,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงพิจิตร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 04/04/2562 33,326.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22/04/2562 61,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22/04/2562 24,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 22/04/2562 7,522.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อหัวเจาะกระแทกรุ่น TPB-60 (พร้อมดอก) จำนวน 1 หัว 22/04/2562 65,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.12+000 - กม.12+200 ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/04/2562 189,924.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 22/04/2562 47,125.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอลล์ 95 จำนวน 384 ลิตร รวม 1 รายการ 22/04/2562 11,523.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 09/04/2562 6,622.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงควมปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา-คลอง 16 ที่กม.17+900 หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2562 3,270,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 05/04/2562 20,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อน้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 10/04/2562 136,157.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างเหมางานซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ ฯลฯ 29/03/2562 21,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 16,474 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358