ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 6 ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,024 ม.) 07/04/2563 1,894,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.6+500 – กม.7+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 07/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างงานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.106+695 - กม.107+505 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) ๒ หลัง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 07/04/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.314+500-กม.317+900 03/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 19,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 190,050.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 2 ที่ กม.155+413 (แยกเขาแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 17,255.00 ตร.ม.) จำนวน 20 รายการ 07/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุงานเบ็ดเตล็ด จำนวน ๒ รายการ 07/04/2563 12,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ระหว่าง กม.48+088 - กม.49+188 และ กม.53+740 - กม.54+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/04/2563 28,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงปัตตานี วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 2,436.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 340,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุง ทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 407 ตอน ควนหิน – สงขลา ระหว่าง กม.23+970 – กม.24+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 07/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ตอน 3 ระหว่าง กม.26+535 - กม.28+785 และ กม.35+540 - กม.37+040 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 61,560 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358