ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 6,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อชุดอุปกรณ์ไฟกระพริบแบบลูกศร LED (ARROW LIGHT) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด 03/07/2563 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว 03/07/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานปลูกต้นไม้ 03/07/2563 1,551,910.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/07/2563 465,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 49,995.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 03/07/2563 79,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 37,711.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 03/07/2563 114,083.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ 30/06/2563 92,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.152+700 (งานบูรณะ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 42,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 03/07/2563 121,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563 03/07/2563 106,609.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อผ้าซับ รวม 2 รายการ 02/07/2563 30,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 03/07/2563 11,506.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 74,463 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358