ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล บี7) จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2564 109,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 7,185.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทุ่งขนาน - ทับทิมสยาม 05 ระหว่าง กม.0+010 - กม.4+600 ปริมาณงาน 44,800 ตารางเมตร 20/01/2564 21,213,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 17,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/04/2564 33,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 16,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. 01/04/2564 31,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 86,296.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 31/03/2564 45,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการก่อสร้างห้องน้ำชายหญิง และห้องน้ำคนพิการ โครงการปรับปรุงจุดกางเต็นท์ หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูมิ ระหว่าง กม.180+953 - กม.181+493 LT. ตามแบบสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/04/2564 499,455.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงหนองคาย เช่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 25/02/2564 16,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายหัวเกาะ พร้อมเสา คสล. 01/04/2564 9,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 08/04/2564 7,716.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทางหลวง 05/04/2564 49,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 115,441 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358