ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 54,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 13,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกร์และตรวจเช็ค เครื่องหมายเลข 7440-001-06646-54 จำนวน 1 เครื่อง 28/11/2562 950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 12,938.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 03/12/2562 15,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อป้ายตั้งพื้นพับได้ ๒ ทิศทาง สีเหลือง ติดป้ายลูกศรข้อความ ระวัง ลดความเร็ว จำนวน ๕ อัน 26/11/2562 24,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ รายการ 03/12/2562 11,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 04/12/2562 267,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 11,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 5,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 04/12/2562 98,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9020-11-1 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 4,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/10 04/12/2562 2,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 42,765 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358