ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
69046 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า(พร้อมติดตั้ง/เสา/แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ 18/01/2562 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69047 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.131+175 - กม.134+025 14/01/2562 97,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69048 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69049 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2047 ตอนกุดโจด-กุดแห่ ระหว่าง กม.5+700-5+850(เป็นแห่งๆ),ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ระหว่าง กม.115+100-137+800 (เป็นแห่งๆ),ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กม.38+030-51+700(เป็นแห่งๆ) 23/01/2562 471,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69050 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่อ จำนวน 4,000 ลิตร โครงการฯทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (ฝั่งพม่า) 18/01/2562 105,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69051 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 17/01/2562 6,551.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69052 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 17/01/2562 34,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69053 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 9 ชุด ภายในบริเวณหมวดทางหลวงจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2562 499,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69054 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.131+175 - กม.134+025 14/01/2562 52,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69055 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/12/2561 50,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69056 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ สว่างแดนดิน 18/01/2562 5,412.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69057 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ 18/01/2562 137,141.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69058 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 15,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69059 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เช่ารถโม่ปูน 10 ล้อ จุ 5 คิว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2562 240,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69060 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.131+175 - กม.134+025 16/01/2562 238,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 69,046 ถึง 69,060 จาก 75,384 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358