ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
69061 ศูนย์สร้างทางลําปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ เลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2562 31,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69062 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เช่ารถโม่ปูน 6 ล้อ จุ 3 คิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2562 240,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69063 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,174 ต้น 18/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69064 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2562 18,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69065 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวบง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ปริมาณงาน 1,208.000 อัน 13/02/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69066 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2562 25,265.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69067 แขวงทางหลวงอ่างทอง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอ่างทอง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,175 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน นาคู - สามโก้ - สีบัวทอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.59+151 (เป็นแห่งๆ) 11/09/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69068 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/01/2562 5,637.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69069 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+000 16/01/2562 119,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69070 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 10/01/2562 24,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69071 สำนักอำนวยความปลอดภัย จัดซื้อค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 18/01/2562 23,171.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69072 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ 10/01/2562 6,917.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69073 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน 22,032 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 216+600 - กม. 219+900 รวมระยะทาง 3.300 กม. หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 31/01/2562 2,974,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69074 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 04/01/2562 19,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69075 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 27/12/2561 16,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 69,061 ถึง 69,075 จาก 75,384 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358