ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
69076 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/01/2562 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69077 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 13 รายการ (งานเงินทุนฯ) 18/12/2561 61,375.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69078 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 18/01/2562 5,979.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69079 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 18/01/2562 7,026.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69080 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 5 รายการ (งานเงินทุนฯ) 06/12/2561 47,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69081 ศูนย์สร้างทางลําปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ เลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2562 31,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69082 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2562 69,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69083 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ (งานเงินทุนฯ) 19/11/2561 42,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69084 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น จำนวน 7 รายการ (งานเงินทุนฯ) 19/11/2561 20,995.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69085 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 18/01/2562 5,979.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69086 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/01/2562 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69087 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2562 30,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69088 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 16/01/2562 10,814.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69089 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 09/01/2562 58,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69090 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเครื่องจักร - ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/01/2562 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 69,076 ถึง 69,090 จาก 75,384 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358