ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
69091 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 48,162.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
69092 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 16,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
69093 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ผลขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 4รายการ 29/11/2561 680,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69094 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69095 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/60/62/73 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2561 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 23/11/2561 29,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69096 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/45/62/72 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2561 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 23/11/2561 23,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69097 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.100+300-กม.101+800 (เป็นช่วงๆ) 26/04/2562 9,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69098 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.116+555- กม.117+485 เป็นช่วงๆ 21/12/2561 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69099 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 310 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าพระพุทธบาทสระบุรี ระหว่าง กม.0+400 - กม.1+975 (เป็นช่วงๆ) 27/12/2562 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69100 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย-เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500 (เป็นช่วงๆ) 27/12/2561 9,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69101 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานก่อสร้าง ทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอนหนองแค-หินกอง ระหว่าง กม.๙๐+๓๐๐- กม.๙๐+๙๐๐ (ขาเข้า กทม.) 03/05/2562 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 22/11/2561 19,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301,0302,0303 ตอน สาลี–สุพรรณบุรี–ศรีประจันต์–ปากน้ำ ระหว่าง กม.48+841-กม.126+841(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 130 กม. 23/11/2561 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6368-05-0 22/11/2561 9,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69105 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ จำนวน 1 งาน 22/11/2561 6,557.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 69,091 ถึง 69,105 จาก 70,349 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358