ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
69091 กองกำกับการ 8 จ้างซ่อมรถหมายเลข 22-4228-06 ทะเบียน 97 4644 กทม. ใช้งาน กก.8 บก.ทล.จำนวน 1 รายการ 15/08/2562 47,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69092 แขวงทางหลวงตราด ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 17/09/2562 6,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69093 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 238,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69094 แขวงทางหลวงตราด ซื้อวัสดุเชืัอเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/09/2562 21,327.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69095 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า 17/09/2562 53,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69096 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 18/09/2562 6,004.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69097 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 12,995.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69098 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวีัยน) จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) 17/10/2562 52,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69099 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 18/09/2562 64,705.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69100 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69101 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/09/2562 434,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69102 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9531-14-6 12/09/2562 5,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69103 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 03/09/2562 15,762.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69104 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 10/09/2562 120,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69105 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 10 เครื่อง 09/09/2562 210,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 69,091 ถึง 69,105 จาก 103,634 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358