ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
69106 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ 23/11/2561 45,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69107 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง รักษาระบบส่งกำลังของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข ๒๕-๖๕๔๘-๙๗-๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2561 5,863.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69108 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกระพริบ (Solar Cell) ทางหลวงหมายเลข 3079 , 3481 , 3293 , 3604 รวม 3 รายการ จำนวน 12 ชุด 23/11/2561 273,200.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
69109 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ที่ กม.๒๓+๐๐๐ - กม.๒๙+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๒,๕๔๔.๐๐ เมตร 18/12/2561 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69110 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2561 83,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69111 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 22/11/2561 55,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69112 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 19/11/2561 97,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69113 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.๑๕ (งานเงินทุน) 10/06/2562 66,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69114 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/11/2561 9,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69115 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาก่อสร้างเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 3087 และ 3291 จำนวน 1 งาน 21/11/2561 77,322.76 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69116 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ รถหมายเลข 41-6064-96-0 22/11/2561 25,375.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69117 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 2 งาน 21/11/2561 199,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69118 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8781-08-4 23/11/2561 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69119 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทาสีสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 4 จำนวน 1 งาน 21/11/2561 374,803.06 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69120 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์หมายเลข 44-9774-16-2 จำนวน 1 คัน 21/11/2561 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 69,106 ถึง 69,120 จาก 70,343 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358