ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
69106 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 5 เครื่อง 09/09/2562 249,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69107 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 74-6128-09-7 12/09/2562 1,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69108 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ไตรมาส 4 กรกฎาคม-กันยายน 01/07/2562 141,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69109 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 10 รายการ 12/09/2562 10,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69110 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/09/2562 8,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69111 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างจัดทำป้ายไวนิลขนาด 0.80 X 1.20 ม. จำนวน 1 ผืน 17/09/2562 240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69112 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6128-09-7 12/09/2562 2,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69113 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุอื่นๆ 17/09/2562 26,115.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69114 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 11 รายการ 17/09/2562 11,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69115 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ 17/09/2562 4,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69116 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ 12/09/2562 56,858.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69117 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562 33,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69118 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานกองทางหลวงพิเศาระหว่างเมือง 18/09/2562 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69119 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานกองทางหลวงพิเศาระหว่างเมือง 18/09/2562 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69120 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 17/09/2562 260,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 69,106 ถึง 69,120 จาก 103,634 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358