ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
69121 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ3090 18/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69122 กองการพัสดุ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69123 แขวงทางหลวงราชบุรี แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด Very High Intensity Grade (Fluorescent) เบอร์ 4081 ขนาด 30" จำนวน 30 หลา 18/01/2562 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69124 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ -เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000- กม.146+000 18/01/2562 57,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69125 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,243 ต้น ทางหลวงหมายเลข 07/02/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69126 แขวงทางหลวงระนอง วัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 18/01/2562 2,605.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69127 แขวงทางหลวงระนอง หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 18/01/2562 10,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69128 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อกรวยยาง 09/01/2562 21,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69129 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อป้าย Bike Route 10/01/2562 50,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69130 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69131 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน ๘ รายการ 17/01/2562 54,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69132 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.22+500-กม.84+000 ปริมาณงาน 61.500 กม. 26/12/2561 4,980,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69133 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2562 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69134 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 17/01/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69135 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Hot mix จำนวน 44 ตัน 18/01/2562 96,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 69,121 ถึง 69,135 จาก 75,384 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358