ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
69136 แขวงทางหลวงปทุมธานี น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 15/01/2562 232,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69137 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 17/01/2562 480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69138 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 17/01/2562 480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69139 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 17/01/2562 3,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69140 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 17/01/2562 3,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69141 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2562 5,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69142 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+000 14/01/2562 42,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69143 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69144 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/01/2562 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69145 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 15/01/2562 102,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69146 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 14/01/2562 9,245.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69147 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting)ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาขาด-หนองแซง ที่ กม.7+150 ปริมาณงาน 15 ต้น 08/05/2562 873,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69148 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริมการใช้ ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสระบุรี ปริมาณงาน 1,206 ต้น 8 สายทาง 1,3022 ,3034,3250,362,2089,2224,2273 20/02/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69149 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 17/01/2562 99,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69150 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ จำนวน 1 รายการ 14/01/2562 3,600.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 69,136 ถึง 69,150 จาก 75,384 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358