ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
69151 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 27/12/2561 8,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69152 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 27/12/2561 6,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69153 แขวงทางหลวงมุกดาหาร สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 09/01/2562 3,845,556.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69154 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 5 รายการ 26/12/2561 11,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69155 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 27/12/2561 10,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69156 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงปกติ ในทางหลวงหมายเลข 4236 ตอน ถนนแพรก-ลำนาว ระหว่าง กม.0+000-กม.37+728 ระยะทางดำเนินการ 37.728 กม. 30/01/2562 4,997,565.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69157 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุสำนักงาน 9 รายการ จำนวน 1 งาน 02/01/2562 5,595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69158 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุเบ็ดเตล็ด 10 รายการ จำนวน 1 งาน 02/01/2562 63,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69159 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุเบ็ดเตล็ด 11 รายการ จำนวน 1 งาน 02/01/2562 88,772.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69160 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 09/01/2562 25,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69161 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุเบ็ดเตล็ด 8 รายการ จำนวน 1 งาน 02/01/2562 36,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69162 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ 09/01/2562 16,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69163 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 09/01/2562 98,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69164 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 03/01/2562 101,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69165 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) วัสดุเบ็ดเตล็ด 5 รายการ จำนวน 1 งาน 02/01/2562 63,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 69,151 ถึง 69,165 จาก 74,466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358