ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
70276 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ ๓-๖) จำนวน ๑๔ รายการ 08/02/2562 99,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70277 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2562 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70278 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2562 122,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70279 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2562 780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70280 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 08/02/2562 486,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70281 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6549-97-9 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 14,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70282 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6051-95-6 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 13,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70283 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 05/02/2562 91,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70284 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิด CMS-2h จำนวน 12 ตัน, ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิด CSS-1h จำนวน 12 ตัน, ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิด CRS-2 จำนวน 12 ตัน และยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ชนิด AC 60-70 จำนวน 6 ตัน 25/02/2562 1,527,042.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70285 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/02/2562 760,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70286 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง 06/02/2562 143,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70287 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2562 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70288 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 05/02/2562 91,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70289 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,174 ต้น 08/02/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70290 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อทินเนอร์ จำนวน 1 รายการ 05/02/2562 720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 70,276 ถึง 70,290 จาก 78,932 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358