ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
70291 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2562 157,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70292 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 05/02/2562 2,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70293 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 08/02/2562 47,046.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70294 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/02/2562 4,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70295 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 08/02/2562 5,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70296 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/02/2562 1,389.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70297 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 300 ลิตร 01/02/2562 8,001.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70298 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 300 ลิตร 01/02/2562 8,001.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70299 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/02/2562 10,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70300 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1129+050-กม.1129+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2563 49,995,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70301 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/02/2562 152,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70302 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 400 ลิตร 01/02/2562 10,668.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70303 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x0.15 m. ยาว 5 m. จำนวน 844 ท่อน ในโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย) ที่ กม.16+747 - กม.17+127 08/02/2562 497,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70304 ศูนย์สร้างทางลําปาง งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน NEW CONCRETE BRIDGE สะพานชนิด PRESTRESSED CONCRETE SPAN (2x20) = 40 M. กม.413+441 ปริมาณงาน 40 เมตร โครงการทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ-ปางมะโอ 18/03/2562 21,408,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70305 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 22,363.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 70,291 ถึง 70,305 จาก 78,932 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358