ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
70306 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 400 ลิตร 01/02/2562 10,668.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70307 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เป็นเงินจำนวน 79,350.-บาท 08/02/2562 79,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70308 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 400 ลิตร 08/02/2562 10,668.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70309 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 400 ลิตร 08/02/2562 10,668.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70310 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมย่อยขยายถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 309 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.79+390 - กม.80+190 01/02/2562 19,974,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70311 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน ๒๑ ลูก 08/02/2562 2,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70312 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน ๒ รายการ 08/02/2562 2,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70313 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 05/02/2562 49,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70314 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๘๙ รายการ 08/02/2562 17,714.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70315 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๒ รายการ 08/02/2562 1,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70316 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างเหมาขนส่งพร้อมวางพื้นสะพาน BOX GIRDER ความยาว 20.00 เมตร จำนวน 56 ตัว และทำการขนส่งพร้อมวางคาน I-GIRDER ความยาว 30.00 เมตร จำนวน 21 ตัว ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.2+860 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2562 3,330,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70317 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 08/02/2562 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70318 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 06/02/2562 242,676.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70319 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อน้ำมันดีเซล 08/02/2562 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70320 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/02/2562 37,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 70,306 ถึง 70,320 จาก 78,932 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358