ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
70321 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70322 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.0+300 - กม.2+850 (เป็นช่วง ๆ) 07/01/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70323 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 2 รายการ 02/01/2562 63,445.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70324 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70325 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ 08/01/2562 9,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70326 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.6+700 - กม.7+600 17/01/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70327 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 08/01/2562 37,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70328 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.215+000 - กม.218+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 15,678 ตร.ม. 08/01/2562 9,990,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
70329 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ 08/01/2562 272,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70330 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 07/01/2562 67,235.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70331 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.จอมทอง 14/05/2562 17,973,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70332 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาหลัก - ลำแก่น 14/05/2562 10,973,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70333 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านใต้) 14/05/2562 26,973,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70334 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ 14/05/2562 23,973,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70335 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3268 กับถนนเมืองใหม่บางพลี 29/04/2562 8,978,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 70,321 ถึง 70,335 จาก 75,384 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358