ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
70336 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก 29/04/2562 8,978,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70337 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) 29/04/2562 8,978,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70338 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 230 29/04/2562 8,978,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70339 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 217 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050 22/03/2562 24,971,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70340 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 108 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006 20/03/2562 31,971,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70341 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวันออก สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้) ส่วนที่ 1 03/05/2562 28,982,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70342 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวันออก สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้) ส่วนที่ 2 03/05/2562 25,982,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70343 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วง จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 - จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 1 03/05/2562 38,971,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70344 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วง จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 - จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 2 03/05/2562 20,971,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70345 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันตกบนทางหลวงหมายเลข 4 สาย กะเปอร์ - อ.สุขสำราญ 20/03/2562 31,964,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70346 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 07/01/2562 83,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70347 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซ้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 07/01/2562 91,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70348 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่งให้ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง กม.80+730 - กม.83+400 06/02/2562 29,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70349 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมงานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ ระหว่าง กม.45+098 - กม.51+295 RT. 06/02/2562 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70350 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน) จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 13,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 70,336 ถึง 70,350 จาก 75,384 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358