ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
70351 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 1,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70352 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 1,150.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
70353 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/02/2562 1,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70354 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 08/02/2562 5,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70355 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/02/2562 4,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70356 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/02/2562 50,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70357 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70358 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อนํ้ามันดีเซล ๓,๐๐๐ ลิตร 08/02/2562 79,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70359 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 08/02/2562 40,715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70360 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/02/2562 59,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70361 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 24 รายการ 04/03/2562 8,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70362 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อกระดาษชานอ้อย ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 10 มม. จำนวน 30 แผ่น 08/02/2562 19,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70363 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/02/2562 234,875.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70364 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 6 มม. จำนวน 15 แผ่น 08/02/2562 57,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70365 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 08/02/2562 20,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 70,351 ถึง 70,365 จาก 78,932 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358