ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
70366 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ขายทอดตลาดวัสดุ ชำรุด จำนวน 9 รายการ 04/03/2562 9,245.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70367 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/02/2562 36,238.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70368 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อทรายหยาบ จำนวน 1,500 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.0+770 11/02/2562 420,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
70369 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 20 รายการ 12/03/2562 1.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70370 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70371 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70372 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70373 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70374 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 1,150.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
70375 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70376 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/02/2562 6,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70377 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 07/02/2562 13,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70378 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 1,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70379 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 20 รายการ 07/02/2562 10,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70380 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 70,366 ถึง 70,380 จาก 78,932 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358