ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
74446 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๒๒-๔๓๖๙-๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/01/2562 3,382.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74447 แขวงทางหลวงกระบี่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 02/01/2562 866,273.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74448 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น FK458HRGDH2 หมายเลข 25-6674-01-3 02/01/2562 273,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74449 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 02/01/2562 97,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74450 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 02/01/2562 1,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74451 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 02/01/2562 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74452 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (แก้ไข) 25/12/2561 89,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74453 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 02/01/2562 7,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74454 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (แก้ไข) 25/12/2561 5,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74455 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 02/01/2562 62,252.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74456 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1,710 ลิตร 02/01/2562 57,524.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74457 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/01/2562 23,867.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74458 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/01/2562 91,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74459 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 02/01/2562 98,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74460 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 26/12/2561 33,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 74,446 ถึง 74,460 จาก 78,932 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358