ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลง ขนาด 250 KVA จำนวน 1 งาน 30/06/2563 49,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่าง เดือน เม.ย 2563 ถึง เดือน มิ.ย. 2563 03/07/2563 30,047.63 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมทำความสะอาดฯ ในทางหลวงหมายเลข 3238 ที่ กม.11+200 จำนวน 1 งาน 02/07/2563 99,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 8,170.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.100+000,กม.104+000 และทางหลวงหมายเลข 3208 ที่ กม.8+900 จำนวน 1 งาน 02/07/2563 97,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 825 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 03/07/2563 478,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/07/2563 22,232.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ konica รุ่น bizhub 363 no.A1ue012001199 0 จำนวน 1เครื่อง,no.A1ue012001453 จำนวน 1 เครื่อง ประเดือนเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 3 รายการ 03/07/2563 7,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 03/07/2563 26,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/23 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 30/06/2563 7,178.63 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและไหล่ทางสองข้างทาง พร้อมขนทิ้ง ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 -กม.72+665 (เป็นช่วงๆ) (รวมปริมาณงาน 444,925.30 ตร.ม) 03/07/2563 191,317.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร 03/07/2563 498,029.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ผลิตสื่อวิดีทัศน์นำเสนอคณะรัฐมนตรี "ผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี" 03/07/2563 160,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อหินใหญ่ ปริมาณงาน 370 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 03/07/2563 453,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 74,463 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358