ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 25 รายการ 11/04/2562 71,935.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,750 ลิตร 18/04/2562 157,205.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด 75 ซม. จำนวน 58 ต้น 18/04/2562 98,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายครุภัณฑ์ชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2562 4,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 04/04/2562 93,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ระหว่างกม.174+775 - กม.174+800 RT รวมปริมาณงาน 275.00 ตร.ม. 18/04/2562 189,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 สำนักมาตรฐานและประเมินผล จ้างทำเล่มหลักเกณฑ์โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 18/04/2562 17,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 2,094.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 17/04/2562 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง รักษาระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 5,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 11/04/2562 16,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+453 ระยะทาง 10.453 กม. และ ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - วังประจัน ระหว่าง กม.9+150 - กม.21+850 ระยะทาง 1 09/04/2562 1,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/04/2562 9,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ 04/04/2562 41,939.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 04/04/2562 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 16,154 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358