ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 12,275.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 79,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่าตูม แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑๕๘,๒๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 63,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงศีขรภูมิ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๕๘,๐๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 103,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 04/12/2562 80,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3272 ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.9+750 - กม.9+766 ด้านขวาทาง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 04/12/2562 34,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/11/2562 131,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อไส้กรอง จำนวน 3 รายการ 04/12/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 17 รายการ 26/11/2562 295,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 04/12/2562 46,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 ศูนย์สร้างทางลําปาง วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน ๒ 04/12/2562 60,107.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ชนิด 2T จำนวน 48 ลิตร 04/12/2562 7,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 42,765 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358