ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65R 16C รถหมายเลขฯ 44-9953-17-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างงานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.352+885 - กม.353+715 ปริมาณงาน 1 แห่ง โ 07/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง กม.46+365-กม.48+028 LT. 03/04/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.340+955 - กม.349+453 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 1,980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเชียงคาน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ที่ กม.394+929 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.5+350 - กม.7+000 จำนวน 47 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 1,970,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปากภู ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.0+298 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงปากภู 03/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360ํ ) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่, หาดไร่ - นาเซีย ระหว่าง กม.34+036 - กม.111+433 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 1,650,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวังสะพุง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ที่ กม.323+979 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ตอน 1 ระหว่าง กม.8+818 - กม.9+618 และ กม.10+810 - กม.11+410 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360ํ ) ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.13+000 - กม.47+000 และทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน น่าน - น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+000 และ กม.36+875 - กม.40+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 1,960,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 1,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 3,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 61,560 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358