ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล ( B7) จำนวน 9,000 ลิตร 08/04/2564 237,283.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 01/02/2564 5,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 และ กม.365+150 ปริมาณ 1 แห่ง 19/04/2564 600,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/04/2564 11,965.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมรถขุดยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZX200-5G หมายเลข 82-6113-14-7 19/04/2564 870,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อ Hot Mix จำนวน 10 ตัน 01/04/2564 20,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 22,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 9,622.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 100 รีม 19/04/2564 11,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 สำนักสำรวจและออกแบบ จ้างซ่อมเครื่อง PLOTTER จำนวน 2 เครื่อง 19/04/2564 30,709.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาซ๋อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6498-94-3 จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 19/04/2564 332,235.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบ) 02/04/2564 10,229.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 19/04/2564 28,702.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 19/04/2564 82,353.12 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 ศูนย์สร้างทางลําปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โครงการฯ สายศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ตอน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 54,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 115,441 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358