ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อ Hot Mix จำนวน 5 ตัน 24/06/2562 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 24/06/2562 32,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อผงดูดซับของเหลว ชนิดพิเศษ ขนาดจุ 10 กก./ถัง จำนวน 30 ถัง 19/06/2562 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 24/06/2562 11,645.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ 20/06/2562 42,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสั้น (A4) ชนิด 80 แกรม ขนาด 210x297 มม.(มอก.1054-2552) จำนวน 200 รีม 19/06/2562 23,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนแก้งคร้อ - สระพัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+519 และ ทางหลวงหมายเลข 2189 ตอนนายม-หนองแวง ระหว่าง กม.9+340 - กม.36+930 เป็นแห่งๆ 14/06/2562 97,389.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อโคลนด์มิกซ์ ขนาดจุ 20 กก./ถุง มอก.371-2530 จำนวน 500 ถุง 19/06/2562 67,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 24/06/2562 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง 06/06/2562 50,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 24/06/2562 16,892.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/167 24/06/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 14/06/2562 83,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนโรงเรียนและหลักนำทาง งานบรูณะทรัพย์สิน 24/06/2562 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด สพ.1/6/2562 24/06/2562 250,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 22,862 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358