ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
75331 ศูนย์สร้างทางลําปาง เช่าที่พักอาศัย จำนวน 1 หลัง โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย 28/02/2562 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75332 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุหิน จำนวน 2 รายการ 28/02/2562 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75333 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,650 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2562 74,968.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75334 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทางถึงลาดคันทางทั้งสองข้างทาง 28/02/2562 189,112.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75335 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 84,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75336 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพานหะ จำนวน 2 รายการ 28/02/2562 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75337 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (ส่วนงานทาง) ฝั่งพม่า 27/02/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75338 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุด ที่ 530/11/62/1 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 28/02/2562 500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75339 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.80+535 - กม.80+745 ปริมาณงาน 4 แห่ง 28/02/2562 255,924.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75340 แขวงทางหลวงพะเยา ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน ๖ รายการ 26/03/2562 221,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75341 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ระหว่าง กม.17+470 - กม.17+485 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2562 250,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75342 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อหินขนาดต่างๆ และทราย จำนวน 13 รายการ 27/02/2562 484,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75343 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ 26/02/2562 248,967.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75344 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุสำนักงาน 28/02/2562 15,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75345 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 4 รายการ 28/02/2562 4,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 75,331 ถึง 75,345 จาก 86,069 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358