ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
75361 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/12/2562 3,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75362 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 20/12/2562 5,456.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75363 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 10/01/2563 74,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75364 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+800 , กม.15+000 - กม.19+200 06/01/2563 86,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75365 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/12/2562 82,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75366 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 16-6003-95-3 จำนวน 1 รายการ 19/12/2562 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75367 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75368 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อสายน้ำดีใยแก้ว 24 จำนวน 5 เส้น 17/12/2562 550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75369 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างทำป้ายไวนิลขนาดต่างๆ จำนวน 25 รายการ 27/12/2562 31,575.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75370 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการทาสีราวสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย จำนวน 1 โครงการ 24/12/2562 185,090.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75371 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 10 ลูกบาศก์เมตร 06/12/2562 4,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75372 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 14/01/2563 85,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75373 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 20/12/2562 2,732.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75374 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 19/12/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75375 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางถึงลาดคันทาง จำนวน 1 โครงการ 24/12/2562 99,984.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 75,361 ถึง 75,375 จาก 122,376 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358