ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
75376 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/12/2561 6,755.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75377 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/12/2561 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75378 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญารกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 4.00 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 132,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75379 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2ระหว่าง กม.143+000-กม.146+650 21/12/2561 48,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75380 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง(ทางราบ) จำนวน 30 รายการ ในสายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.82+700 - กม.86+400 07/01/2562 111,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75381 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/12/2561 8,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75382 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ที่สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 07/01/2562 142,088.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75383 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ ในสายทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.10+900 - กม.14+300 07/01/2562 108,567.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75384 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2561 12,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75385 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 14/12/2561 86,458.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75386 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/12/2561 6,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75387 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการขูดไสผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.34+90 - กม.37+500 RT. และ กม.34+900 - กม.37+800 LT. 20/12/2561 456,456.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75388 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 20/12/2561 52,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75389 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.131+175 - กม.134+025 18/12/2561 248,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75390 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 21/12/2561 11,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 75,376 ถึง 75,390 จาก 78,932 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358