ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
75376 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 06/12/2562 233,046.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75377 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ 14/01/2563 3,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75378 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/12/2562 11,575.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75379 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จ้างติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ในทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน ควบคุม 0100 ตอนพิษณุโลก - มะขามสูง ระหว่าง กม.7+500 - กม.9+000 09/12/2562 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75380 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี 09/01/2563 251,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75381 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9080-13-1 จำนวน 1 รายการ 19/12/2562 41,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75382 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเลนส์ไฟสัญญาณจราจร LED จำนวน 8 ดวง 18/12/2562 55,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75383 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Premix) ชนิดถุง จำนวน 900 ถุง 13/12/2562 126,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75384 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9080-13-1 จำนวน 1 รายการ 19/12/2562 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75385 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/63/40 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ ลว. 14/1/63 14/01/2563 2,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75386 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 03/12/2562 21,806.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75387 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ..1.. (เดือน ..ตุลาคม.. พ.ศ. ..2562.. ถึง เดือน ..ธันวาคม.. พ.ศ. ..2562..) 01/10/2562 54,586.16 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75388 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 31/12/2562 72,449.12 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75389 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ 14/01/2563 478,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75390 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/63/39 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ ลว.14/1/63 14/01/2563 1,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 75,376 ถึง 75,390 จาก 122,376 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358