ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
75391 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/12/2561 262,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75392 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/01/2562 27,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75393 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/02/2562 7,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75394 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 27,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75395 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75396 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot Mix จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 10,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75397 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20/02/2562 3,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75398 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75399 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 25/02/2562 20,897.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75400 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร จ้างซ่อมรถปิคอัพสองตอน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO 2.5 E หมายเลข 44-8994-11-3 28/02/2562 5,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75401 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการตัดหญ้าเกาะกลางและลาดคันทาง จำนวน 1 งาน 28/02/2562 92,642.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75402 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 28/02/2562 83,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75403 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 24,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75404 แขวงทางหลวงสตูล น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 27/02/2562 29,463.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75405 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ 1200 ซีซี 15/01/2562 12,827.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 75,391 ถึง 75,405 จาก 86,069 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358