ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
75406 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75407 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 15/01/2562 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75408 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 17,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75409 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 27/02/2562 13,367.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75410 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 1,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75411 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75412 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 36,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75413 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 39,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75414 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 53,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75415 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75416 แขวงทางหลวงตากที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 27/02/2562 168,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75417 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถขุด(ขุดอย่างเดียว)ยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZX200LC-3 หมายเลข 82-6089-08-0 22/03/2562 826,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75418 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทำงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงธนบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 06/03/2562 4,347,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75419 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/02/2562 117,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75420 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/02/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 75,406 ถึง 75,420 จาก 86,069 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358