ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
78916 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/07/2562 210,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78917 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 22/07/2562 11,495.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78918 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 10/07/2562 39,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78919 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 22/07/2562 61,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78920 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/07/2562 245,853.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78921 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ 22/07/2562 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78922 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 10/07/2562 15,005.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78923 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 22/07/2562 14,336.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78924 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อทรายถมและหินคลุก จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2562 680,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78925 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 12/07/2562 34,907.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78926 แขวงทางหลวงบึงกาฬ วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22/07/2562 780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78927 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 11/07/2562 15,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78928 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ณ โครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ ตอน ถนนศรีนครินทร์-ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2562 2,156,786.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78929 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง (รุ่น 8 แถบ) จำนวน 12 ตัว 12/07/2562 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78930 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 11/07/2562 70,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 78,916 ถึง 78,930 จาก 104,823 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358