ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
78931 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 9 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2562 10,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78932 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อกรองน้ำมัน 2 รายการ จำนวน 1 งาน 22/01/2562 1,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78933 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 25/01/2562 9,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78934 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2562 237,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78935 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/01/2562 338,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78936 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 372 สายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/01/2562 360,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78937 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/01/2562 400,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78938 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/01/2562 770,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78939 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/01/2562 750,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78940 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/01/2562 800,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78941 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 25/01/2562 15,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78942 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ 25/01/2562 79,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78943 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 31/01/2562 20,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78944 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ 25/01/2562 6,822.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78945 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 25/01/2562 9,342.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 78,931 ถึง 78,945 จาก 86,069 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358