ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/04/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล ตามแบบ 03/04/2562 86,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 74-6199-16-6 18/04/2562 2,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและของใช้โรงงาน 09/04/2562 6,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 410300 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ระหว่าง กม.171+657-กม.179+000 (ด้านขวาทาง) และทางหลวงหมายเลข 4142 ตอนควบคุม 41420100 ตอน บ้านใน-บ้านโฉ ระหว่าง กม.0+000-กม.10+000 ปริมาณงาน 2.00 แห่ 17/04/2562 850,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/04/2562 157,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 74-6198-16-5 18/04/2562 2,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 4 รายการ รถหมายเลข 64-6007-95-3 18/04/2562 5,036.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/04/2562 6,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงระนอง อุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 4 รายการ รถคันหมายเลขกรม 49-0016-09 (นอกเงินทุน) 22/04/2562 6,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8668-08-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2562 5,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 25/03/2562 23,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 สำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) จ.ชลบุรี จ.ระยอง 1 แห่ง 22/04/2562 900,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ รถหมายเลข 61-6010-94-5 18/04/2562 6,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อป้ายพับตั้งพื้น ข้อความและสัญลักษณ์ ใช้แผ่นสะท้อนแสง DIAMOND FLUORESCENT DG ขนาดป้าย กว้าง 52 ซม. สูง 97 ซม. 05/04/2562 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 16,474 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358