ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 24/06/2562 2,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไชย-ผาเวียง ระหว่าง กม.8+600 - กม.17+000 ปริมาณงาน 151 ต้น 24/06/2562 1,208,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 24/06/2562 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 130,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 24/06/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 24/06/2562 92,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมา งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.35+950 - กม.36+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/06/2562 344,688.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/06/2562 110,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 24/06/2562 87,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ถึง Toe - Slope ทางหลวงหมายเลข 222 CS.0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ระหว่าง กม.101+000 - กม.127+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 220,000 ตร.ม. 24/06/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 18,216.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ 24/06/2562 1,344,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 2 รายการ 24/06/2562 3,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการตัดหญ้า บริเวณร่องกลางทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง- ปากดง ระหว่างกม.386+176 - กม.438+576 24/06/2562 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 22,938 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358