ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ที่ กม.99+067 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงศรีเทพ 07/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 07/04/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 07/04/2563 85,975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.166+535 – กม.166+692 LT. และระหว่าง กม.166+530 – กม.166+679 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 07/04/2563 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้าน LT. ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 03/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.3608 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านซ้ายทาง) ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 1,300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ที่ กม.47+300 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงชนแดน 07/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงปากท่อ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0302 ตอนแพรกหนามแดง-วังมะนาว ระหว่าง กม.83+325-กม.83+468 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างราย ไตรมาต 07/04/2563 36,404.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 ศูนย์สร้างทางลําปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางแอสฟัสต์ จำนวน 4 รายการ ระหว่าง กม.408+100 - กม.409+400 (ทล.11) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 16,444,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+000 – กม.26+170 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (62 ต้น) จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 2,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง 07/04/2563 32,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงสมุทรสงคราม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอนนาโคก-แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.62+675-กม.62+905 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) งานเงินทุนหมุนเวียน 07/04/2563 10,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 07/04/2563 34,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 61,560 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358