ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 04/12/2562 2,423,985.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง ทล.1091 ตอน จุน-ห้วยคอกหมู ที่ กม.20+260 จำนวน 1 งาน 28/11/2562 6,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/12/2562 16,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 1,560,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯหมายเลข 1225 ตอนภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.6+000 - กม. 7+300 และ กม.9+300 - กม.13+000 22/11/2562 54,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 367 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ที่ กม.11+900 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 04/12/2562 12,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 2,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/12/2562 22,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 1,170,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 4,229,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/12/2562 116,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/12/2562 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ 04/12/2562 27,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201และทางหลวงหมายเลข 2141 ปริมาณงาน 468,022 ตร.ม. 04/12/2562 187,208.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 31,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 42,765 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358