ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2564 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดแนบ) 02/04/2564 8,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 30 KVA ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนอุดรธานี - หนองขาม ที่ กม.4+400 RT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันดีเซล จำนวน 1,500 ลิตร 09/04/2564 39,945.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 19/04/2564 5,388.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 19/04/2564 3,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จ้างติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. , (CLASS I TYPE I ) ปริมาณงาน 280 M. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย ระหว่าง กม. 24+500 - กม. 30+475 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 470,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมปั๊มน้ำ รถหมายเลขฯ 25-6918-10-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 11,780.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.19+200 - กม.24+200 07/04/2564 74,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2564 9,989.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2564 241,809.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2564 66,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อกรวยยางสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง (ขนาด 70 ซม.) 19/04/2564 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 19/04/2564 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5123564/207 ลว.19 เม.ย. 2564 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 8000 ลิตร 19/04/2564 191,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 115,442 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358